Jazzowe Lubniewice z Przemysławem Raminiakiem- warsztaty

Jazzowe Lubniewice z Przemysławem Raminiakiem

w ramach Festiwalu Michaliny Wisłockiej, Lubniewice 7-9.07.2017

Jeśli grasz na instrumencie, śpiewasz, chcesz doświadczyć jazzowych improwizacji, zgłoś się na warsztat prowadzony przez Przemysława Raminiaka oraz muzyków, z którymi współpracuje.

Opis wydarzenia:
– Codziennie w dniach 7-9 lipca 2017 roku zorganizowane będą
2-godzinne warsztaty instrumentalne i wokalne.
– Wytypowani przez Prowadzących muzycy wezmą udział w projekcie „Jazz w przestrzeni miasta”, który polega na wykonaniu mini koncertu we wskazanej przez Organizatora przestrzeni.
– Wytypowani przez Prowadzących muzycy wezmą udział we wspólnym koncercie w dniu 9 lipca na scenie głównej

Warunki uczestnictwa:
1. Skończone 15 lat, osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę opiekuna prawnego na udział w warsztatach i koncertach w przestrzeni miejskiej.
2. Znajomość gry na wybranym instrumencie lub umiejętności wokalne w stopniu dobrym.
3. W przypadku gry na instrumencie istnieje konieczność jego posiadania podczas warsztatu.
4. Zgłoszenie na warsztaty odbywa się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: gok.dyrektor@gmail.com lub pocztową na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51b
69-210 Lubniewice. O wyborze uczestników decyduje Organizator i Prowadzący. Nie ma możliwości odwołania się od tej decyzji.
5. Uczestnik wyraża zgodę na udział we wskazanych w opisie wydarzeniach.
6. Uczestnik bierze udział w warsztatach i wydarzeniach na swoją odpowiedzialność, bądź pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej.
7. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu na warsztaty oraz ewentualne koszty pobytu.
8. Uczestnik warsztatów i pozostałych wydarzeń wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w celach promocyjnych i reklamowych wydarzenia.
9. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich powyższych postanowień Warunków uczestnictwa.

Miejsce wydarzenia:

Pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach,
ul. Jana Pawła II 51b; Park Miłości w Lubniewicach, scena główna Festiwalu