NFZ bliżej pacjenta

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza na swoje stoisko podczas Festiwalu Michaliny Wisłockiej.
Na specjalnie przygotowanym stoisku informacyjnym pod hasłem „NFZ Bliżej Pacjenta” w piątek. tj. 7 lipca br. uczestnicy festiwalu będą mogli wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz uzyskać dane dostępowe do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). Rozdawane będą również ulotki na temat profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez LOW NFZ.

Dlaczego warto wyrobić kartę EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.
EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.
Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Dlaczego warto mieć konto w ZIP?
Dzięki systemowi ZIP pacjent ma możliwość sprawdzenia:
– udzielonych świadczeń medycznych i wysokość ich refundacji,
– swojego aktualnego statusu ubezpieczenia
– deklaracji złożonych w podstawowej opiece zdrowotnej (do lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej)
– zrealizowanych recept refundowanych i wysokość ich refundacji,
– wizyt i pobytów w szpitalach oraz poradniach specjalistycznych,
– pobytów w uzdrowiskach,
– kolejek oczekujących,
– realizacji wniosków ortopedycznych
– numer NIP i REGON płatnika, który zgłosił nas do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzającego składkę.

Joanna Branicka

p.o. rzecznika prasowego

LOW NFZ