Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii |

Perinatolog. Kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2016 r. Prodziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor książek, podręczników oraz współautor ponad 200 artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. W 2013 r. otrzymał nagrodę zespołową dydaktyczną pierwszego
stopnia za współautorstwo pierwszego w Polsce podręcznika dla studentów fizjoterapii poświęconego fizjoterapii w ginekologii i położnictwie. Jest jednym z 2 redaktorów tłumaczenia na język polski podręcznika, liczącego 1555 stron, autorstwa Speroff’a „Endokrynologia ginekologiczna” przeznaczonego dla lekarzy specjalizujących się w położnictwie i ginekologii. W latach 2013-2016 Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Od 2012 r. członek zarządu sekcji Diabetologii i Otyłości PTG oraz sekcji uroginekologii PTG. Był członkiem zespołów ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, którzy opracowali zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia pacjentek z cukrzycą oraz kobiet otyłych w ciąży, zaleceń i rekomendacji dotyczących opieki nad ciążą powikłaną cukrzycą, w przypadku makrosomii płodu i dystocji barkowej, cięcia cesarskiego, postępowania w krwotokach okołoporodowych, nietrzymania moczu u kobiet. Brał udział w pracach zespołu, który na zlecenie Ministra Zdrowia opracował standardy organizacyjne opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Jako konsultant wojewódzki do spraw perinatologii dla województwa mazowieckiego w latach 2014-2016, opracował dla personelu medycznego rekomendacje postępowania z pacjentkami w przypadku niekorzystnego zakończenia ciąży. Od sierpnia 2017 r. jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie położnictwa i ginekologii.