prof. Zbigniew Izdebski

prof. Zbigniew Izdebski

prof. Zbigniew Izdebski

Polski pedagog i seksuolog, specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego. |

Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2005-2012 Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ. Inicjator i organizator Ogólnopolskich Debat o Zdrowiu Seksualnym. Honorowy Członek Niemieckiego Towarzystwa Wychowania Seksualnego (2008), Od 2010 roku jest Współpracownikiem Naukowym Instytutu ds. Badań nad Seksem, Płciowością i Prokreacją im. Kinsey’a w Uniwersytecie Indiana w USA. W latach 2005-2011 Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Medycyny, odznaczony złotym medalem Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera za humanizację medycyny. Wielokrotnie otrzymał nagrodę ministra Zdrowia, a w roku 2013 otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. Łączy działalność badawczą z pracą z pacjentami. Współpracuje z Kliniką Medycyny Wellnes, Szpital Medicover w Wilanowie i Centrum Medycznym ALDEMED. Jest autorem licznych polskich i międzynarodowych badań nad seksualnością człowieka. Popularyzuje wiedzę z zakresu zdrowia seksualnego w prasie, radiu i telewizji. Autor licznych publikacji między innymi: „Seksualność Polaków na początku XXI wieku”. W 2016 roku był współautorem następujących publikacji:” Edukacja seksualna w Polskiej szkole”, „Single i singielki. Intymność i seksualność osób żyjących w pojedynkę”, Psychoseksualne
funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością ruchową”. Wspólnie z Januszem Leonem Wiśniewskim wydał książkę ” Intymnie. Rozmowy nie tylko o Miłości”, a z Hanną Bakułą „Seks. Teoria i praktyka.” Od 2017 roku Honorowy Obywatel Województwa Lubuskiego oraz Honorowy Obywatel Gminy Lubniewice.